ดูบทความHagi Reverberatory เตาหลอมเหล็ก

Hagi Reverberatory เตาหลอมเหล็ก

หมวดหมู่: HIGHLIGHT /ไฮไลท์

 

นี่คือต้นกำเนิดแห่งยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่ปูพื้นฐานความยิ่งใหญ่ด้านเทคโนโลยีให้ญี่ปุ่นมาถึงปัจจุบัน เตาหลอมเหล็กแห่งนี้สร้างด้วยอิฐเมื่อปี 1586 โดยนำเอาเทคโนโลยีการผลิตมาจากฮอลันดา และเตาที่เราเห็นคือเตาชิ้นเก่าที่สร้างในยุคนั้น ไม่ได้มีการสร้างหรือต่อเติมขึ้นใหม่แต่อย่างใด

 

 

กรรมวิธีการหลอมเหล็กจากเตาหลอมที่มีระดับความสูง 3 เมตรชิ้นนี้จะใช้อิฐเป็นเชื้อเพลิง แล้วให้ความร้อนจากอิฐเป็นตัวหลอมเหล็ก วิธีนี้จะทำให้ได้เหล็กบริสุทธิ์ที่ไม่ปะปนไปกับขี้เถ้าหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ด้วยความที่เป็นสถานที่เกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมของชาติที่เป็นฐานการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ตามมาทำให้คนพื้นที่ต้องการเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาชม และนี่ก็คือวัตถุมีค่าอีกหนึ่งชิ้นที่ทำให้ยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2015

10 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ชม 1131 ครั้ง